logo kasto administraties

Luisteren en meedenken, daar sta ik voor.

De checklist

Zakelijk en particulier

Checklist

Wat neem ik mee voor mijn aangifte? Dit is een vaak gestelde vraag, niet gek want uw boekhouder heeft heel wat informatie nodig. Wanneer u een afspraak heeft, neem dan onderstaande checklist aandachtig door.

Als er aangifte inkomstenbelasting gedaan moet worden, denk dan dat u de navolgende documenten moet meenemen:

 • Legitimatiebewijs.
 • Afschrift aangifte vorig jaar indien u voor de eerste keer uw administratie door ons laat uitvoeren.
 • Uitnodigingsbrief belastingdienst.
 • De jaaropgave(n) van de inkomsten. Dit kan zijn loon, uitkering of lijfrente.

Als er een eigen huis is

 • WOZ aanslagbiljet die u in het aangiftejaar heeft ontvangen.
 • Overzicht hypotheek(en).

Woning aangeschaft of verkocht

 • Afrekening notaris.
 • Koop of verkoop akten.
 • Hypotheekakte.
 • Nota makelaar.
 • Nota taxatie woning.

Sparen en beleggen

 • Overzicht bank- en\of spaarrekeningen.
 • Overzicht overige beleggingen, dit kan zijn: tweede (vakantie)woning, effecten, kapitaalverzekering(en), lijfrenteverzekering.

Niet meer aftrekbaar zijn

 • Brillen en alles wat met het gezichtsvermogen te maken heeft
 • Rollaters, looprekken. Loophulpen etc.
 • Scootmobielen
 • Rolstoelen

Voor deze hulpmiddelen is, onder bepaalde voorwaarden, een gemeentelijke voorziening in het kader van de WMO mogelijk.

Moet er een dieet gevolgd worden vraag dan alvast een verklaring aan de huisdokter of specialist.
 Hierop moet staan welk dieet gevolgd dient te worden en waarvoor. 
Afhankelijk van de aard van het dieet kan er een keuze gemaakt worden voor welk bedrag recht op aftrek bestaat.

Diverse

Ontvangen aanslagen in afgelopen jaar:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kindgebondenbudget

Deze aanslagen zijn vaak al in het begin van het jaar ontvangen. Soms zelfs al in december van het jaar ervoor.

 • Jaaropgave kinderopvang

Zijn uw kinderen op kinderdagverblijf geweest of deelgenomen aan de naschoolse opvang?
Dan ook de jaaropgave van deze instellingen meenemen.

Activeringscode

Voor diegenen die vorig jaar de aangifte door mij hebben laten invullen hebben in januari een brief gekregen van de belastingdienst. Op het derde blad staat een activeringscode die voor een bepaalde datum geactiveerd dient te worden.
Mail deze door (kan via what’s app of sms of bezorgen) zodat ik deze op tijd kan activeren.
Hierdoor geeft u mij de mogelijkheid om bij de belastingdienst te kijken welke gegevens van u al bekend zijn.
Hierdoor lopen we minder kans dat er bij de aangifte iets vergeten wordt waardoor er later correcties komen van de belastingdienst.

Voor vragen ben ik bereikbaar op: 046 - 411 04 36