Checklist

Wat neem ik mee voor mijn aangifte? Dit is een vaak gestelde vraag, niet gek want uw boekhouder heeft heel wat informatie nodig. Wanneer u een afspraak heeft, neem dan onderstaande checklist aandachtig door.

Als er aangifte inkomstenbelasting gedaan moet worden gedaan denk dan dat u de navolgende documenten moet meenemen:

 • Legitimatiebewijs.
 • Afschrift aangifte vorig jaar indien voor de eerste keer uw administratie door ons laat uitvoeren.
 • Uitnodigingsbrief belastingdienst.
 • De jaaropgave(n) van de inkomsten. Dit kan zijn loon, uitkering of lijfrente.

Als er een eigen huis is:

 • WOZ aanslagbiljet die u in het aangiftejaar heeft ontvangen.
 • Overzicht hypotheek(en).

Is er een eigen woning aangeschaft of verkocht:

 • Afrekening notaris.
 • Koop of verkoop akten.
 • Hypotheekakte.
 • Nota makelaar.
 • Nota taxatie woning.

Sparen en beleggen:

 • Overzicht bank- en\of spaarrekeningen.
 • Overzicht overige beleggingen, dit kan zijn: tweede (vakantie)woning, effecten, kapitaalverzekering(en), lijfrenteverzekering.

Gezondheidzorg:

 • Rekeningen van aangeschafte hulpmiddelen (uitzondering: géén brillen of contactlenzen want die zijn uitgesloten van aftrek).
 • Hier moet men denken aan rollator, loopstok, gehoorapparaat. steunzolen e.d.

Moet er een dieet gevolgd worden vraag dan alvast een verklaring aan de huisdokter of specialist.
Hierop moet staan werk dieet gevolgd dient te worden en waarvoor.
Afhankelijk van de aard van het dieet kan er een keuze gemaakt worden voor welk bedrag recht op aftrek bestaat.

Diversen:

Ontvangen aanslagen in afgelopen jaar:

 • inkomstenbelasting
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kindgebondenbudget

Deze aanslagen zijn vaak al in het begin van het jaar ontvangen. Soms zelfs al in december van het jaar ervoor.